Pereiti prie pagrindinio turinio

Pirkimo pardavimo taisyklės

PIRKIMO IR PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės nustato Pardavėjo (Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“) ir Pirkėjo teises, pareigas ir atsakomybes Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje plandent.lt
1.2 Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie pasikeitimus Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos tos pirkimo ir pardavimo taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
 1.3.1. Odontologijos ir medicinos specialistai bei jų vardu veikiantys asmenys;
 1.3.2.Odontologijos ir medicinos veiklą vykdantys juridiniai asmenys bei jų vardu veikiantys asmenys;
 1.3.3.Vaistus gali pirkti tik juridiniai asmenys, turintys asmens sveikatos priežiūros licenciją, nurodydami galiojančios licencijos numerį.
1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs pristatymo adresą ir susipažinęs su Pardavėjo sąlygomis, paspaudžia mygtuką „Pateikite užsakymą“.

2. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių pirkimo ir pardavimo taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
2.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti užsakymo lape - sąskaitoje nurodytą kainą per nustatytą terminą. Pirkėjui prekių nepriėmus, jis privalo padengti pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu.
2.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Jei dėl klaidingos ar laiku nepakeistos Pirkėjo informacijos Pardavėjas pristato prekes neteisingu adresu, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo nuostolius.
2.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šia teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
2.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis nedelsiant privalo pakeisti savo prisijungimo duomenis ir apie prisijungimo duomenų praradimo faktą informuoti Pardavėją elektroniniu paštu.
2.6. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

3. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
3.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
3.3. Jeigu dėl svarbių aplinkybių Pardavėjas negalės pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašiausią prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar panašią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo už užsakytas prekes sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
3.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.
3.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
3.6. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.7. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas arba be jokio įspėjimo jas panaikinti.
3.8. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo duomenų neatskleisti trečioms šalims, gerbti Pirkėjo privatumą.
3.9. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, privalo apie tai pranešti per dvi darbo dienas nuo užsakymo priėmimo dienos.

4. UŽSAKYMŲ PATEIKIMAS, PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMAS UŽ PREKES

4.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pateikti užsakymus visą parą, 7 dienas per savaitę.
4.2. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, iš pradžių turi prisiregistruoti su el. pašto adresu ir susikurtu slaptažodžiu. Tik atlikus šį žingsnį parduotuvėje bus matomos produktų kainos. Tuomet pirkėjas išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, pasirenka pristatymo adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, nurodo kontaktinį telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
4.3. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
4.4. Prekių kaina po to, kai Pirkėjo pateiktas užsakymas yra patvirtintas, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių klaidų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas turite teisę atsisakyti užsakymo informuodamas Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka Pirkėjui yra grąžinamos visos už anuliuotą užsakymą sumokėtos sumos.
4.5. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Pateikite užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – artimiausią darbo dieną atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5. PREKIŲ PRISTATYMAS

5.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
5.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui negali.
5.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis terminų - prekės pristatomos per 1-2 darbo dienas po gauto patvirtinimo su vadybininku arba pagal individualius susitarimus tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.
5.4. Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą neneša jokios atsakomybės.
5.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu patikrinti prekių komplektaciją, būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, sąskaitoje-faktūroje ar siuntos perdavimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui. Laikoma, kad prekė yra tinkamos būklės, tinkamai sukomplektuota. Pirkėjui pastebėjus, kad prekių pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu surašyti laisvos formos aktą apie prekių pažeidimus. Tuo pačiu, šis faktas turi būti pažymėtas ir pristatymo dokumente. Pirkėjui nepadarius minėtų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimo.
5.6. Prekės pateikiamos prekių aprašyme nurodytais terminais. Nurodyti terminai yra preliminarūs ir netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Jūs esate informuojamas apie Jūsų užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias pirkimo ir pardavimo taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių. Šiuo atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jeigu Pardavėjas nepristato prekių per nustatytą terminą ir Pardavėjui nepavyksta suderinti papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas gali atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

6. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJOS

6.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
6.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.
6.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamose LR teisės aktuose.

7. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

7.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybišką prekę.
7.2. Prekės, pažymėtos žyme – „nesandėliuojama prekė“ negali būti grąžintos, išskyrus tuos atvejus, kai apie grąžinimą yra sutariama su Pardavėju. Kitu atveju grąžinimas gali būti apmokestinamas grąžinimo mokesčiu, siekiančiu 25% prekės vertės.
7.3. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos, vadovaujantis šiose pirkimo ir pardavimo taisyklėse nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus. Pardavėjas įsipareigoja pervesti pinigus už grąžintas prekes per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo fakto tik į Pirkėjo nurodytą asmeninę atsiskaitomąja sąskaitą.
7.4. Norėdamas grąžinti prekę(-es) remiantis 7.1. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
7.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
 7.5.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
 7.5.2. prekė turi būti nenaudota, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.);
 7.5.3. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
 7.5.4. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

8. ATSAKOMYBĖ

8.1. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už paslaugų - veiklos sutrikimus, kurie gali kilti dėl techninių kliūčių ir kitokių įvykių, kurių negalima kontroliuoti.
8.2. Pirkėjas pats prisiima atsakomybę už jo vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumą, registracijos duomenų formoje nurodytų duomenų teisingumą, tikslumą.
8.3. Pirkėjas pats atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ elektronine parduotuve.
8.4. Pardavėjas neneša jokios atsakomybės tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis pirkimo ir pardavimo taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
8.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

9. INFORMACIJOS PERDAVIMO BŪDAI

9.1. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroniniu paštu.

10. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA

10.1. Visos intelektinės teisės į elektroninėje parduotuvėje esančią tekstinę bei grafinę informaciją priklauso Pardavėjui.
10.2. Yra draudžiama be raštiško Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ elektroninės parduotuvės administratoriaus sutikimo naudoti ar platinti esančią Parduotuvėje informaciją.

11. RINKODARA IR INFORMACIJA

11.1. Pardavėjas gali savo nuožiūra inicijuoti akcijas Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ elektroninėje parduotuvėje.
11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ elektroninėje parduotuvėje, taip pat jas panaikinti. Bet koks sąlygų keitimas ar panaikinimas galioja nuo jų atlikimo momento.
11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai" nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
11.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio ar el. pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių pirkimo ir pardavimo taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.