Pereiti prie pagrindinio turinio

Privatumo politika ir slapukai

PLANDENT PRIVATUMO POLITIKA IR SLAPUKAI

ĮVADINĖ INFORMACIJA

Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ priklauso „Planmeca” įmonių grupei. Ši privatumo politika yra parengta pagal Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas bei „Planmeca” įmonių grupės nustatytus teisinius dokumentus. Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos įstatymų, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Šis dokumentas paaiškina, kaip „Planmeca” įmonių grupei priklausanti Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ renka, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuomet yra atsakinga už duomenų valdymą.

BENDROJI INFORMACIJA

Privatumo politika skirta Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“, įmonės kodas 110672321, adresas Partizanų g. 26B, Kaunas, LT-50217, interneto svetainės www.plandent.lt lankytojams (toliau – klientai) ir kitiems asmenims, kurių asmens duomenų tvarkymo sąlygas ši privatumo politika nustato. Mums rūpi jūsų asmens duomenų apsauga ir mes norime užtikrinti informacijos skaidrumą bei jūsų teises į privatumą, todėl prašome susipažinti su Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ privatumo politika ir sužinoti, kokius asmens duomenis mes kaupiame, kokiu teisiniu pagrindu ir kokiu tikslu juos renkame, kam perduodame, kiek laiko saugojame ir kokias apsaugos priemones vartojame. Kai kurie mūsų svetainių puslapiai turi nuorodas į trečiųjų šalių svetaines. Šios svetainės turi savo privatumo politiką ir Bendrovė nėra atsakinga už jų verslą ar informacijos tvarkymą. Todėl naudotojai, kurie pateikia informaciją į arba per šias trečiųjų šalių svetaines, turėtų peržiūrėti svetainių privatumo politiką prieš siunčiant jiems bet kokius asmeninius duomenis.

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR TEISINIS PAGRINDAS

Vykdydami savo verslą renkame ir tvarkome savo būsimų, esamų ir buvusių klientų, verslo partnerių, mažmenininkų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų asmens duomenis. Asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai priklauso nuo jūsų bendravimo su mumis.

Pagrindiniai Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ asmens duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslai:

 • Potencialių klientų paieška ir santykių su klientais plėtojimas;
 • Rinkodaros veiklos vykdymas, susijusios su mūsų produktais, paslaugomis, jų akcijavimu;
 • Paslaugų, produktų ir konsultacijų teikimas klientams, įskaitant tiek vietoje, tiek nuotoliniu būdu teikiamas paslaugas, taip pat mokymus apie medicinos prietaisus ir programinę įrangą;
 • Bendravimas su esamais ir potencialiais klientais įvairiais informacijos rinkimo kanalais (klientų atsiliepimų apklausos, prašymai ar užklausos dėl dalyvavimo renginiuose ir pan.);
 • Rinkos analizės vykdymas;
 • Administraciniai tikslai, pvz., Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ verslo operacijų planavimas ir plėtra.

Asmens duomenis tvarkome tik tada, kai tam turime teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas priklauso nuo atitinkamų asmens duomenų ir konkretaus konteksto, kuriame juos tvarkome. Tai reiškia, kad mes renkame ir tvarkome asmens duomenis šiais atvejais:

 • Jei užsisakėte prekę ar paslaugą, t.y. sudarytas susitarimas su įmone;
 • Vykdydami su jumis sudarytą ar ketinamą sudaryti sutartį;
 • Atlikus sutartyje nustatytus mokėjimus, t.y. mes saugome sąskaitų faktūrų duomenis pagal galiojančias apskaitos taisykles ir kitą informaciją, numatytą įstatymuose;
 • Kai turime teisėtą interesą, pavyzdžiui, dėl verslo ar komercinių priežasčių tvarkyti asmens duomenis. Šios priežastys gali būti, pvz., santykių su klientais ar verslo operacijų valdymas ir plėtra arba duomenų dalijimasis su kitomis Planmeca įmonių grupėms priklausančiomis įmonėmis. Kai kaip teisinį pagrindą naudojame teisėtą interesą, žinome, kad toks tvarkymas yra suderinamas su duomenų subjekto teisėmis ir laisvėmis.
 • Tiesioginės rinkodaros, klientų apklausų, klientų aptarnavimo ir siunčiamų naujienlaiškių tikslais;
 • Statistikos tikslais, pvz., siekiant tobulinti savo įsipareigojimus, produktus ir paslaugas mes analizuojame klientų apsipirkimo įpročius.

Tuo atveju, jei mūsų teikiama paslauga reikalauja jūsų sutikimo, mes visada aiškiai paprašysime, kad suteiktumėte sutikimą tvarkyti jūsų asmeninę informaciją. Pvz.: sukuriant jums paskyrą įmonės internetiniame puslapyje.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ GRUPAVIMAS

Jei iš mūsų užsakote prekes ar paslaugas, užsiregistruojate naujienlaiškiams, registruojatės kaip dalyvis kursuose ar kituose renginiuose arba kitaip naudojatės mūsų paslaugomis, jūs pateikiate informaciją, kuri, pagal taikomus privatumo įstatymus, yra laikoma asmens duomenimis.

Mūsų tvarkomi asmens duomenys, priklausomai nuo konteksto, gali būti:

 • Bendroji kontaktinė informacija (vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, el. pašto adresas) ir papildoma kita informacija;
 • Įmonės informacija (įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas (jei yra PVM mokėtojas), adresas) ir kontaktinio asmens informacija, įskaitant vardą, mobiliojo telefono numerį ir el. pašto adresą;
 • Pristatymo ir atsiskaitymo duomenys, mokėjimo duomenys ir kita informacija, kurią pateikiate pirkdami produktus ar paslaugas;
 • Prisijungimo prie internetinio puslapio informacija (naudotojo vardas ir slaptažodis), užsakymų istorija;
 • Įvairūs demografiniai duomenys bei informacija apie pageidavimus ir pomėgius, pagrįsta įmonės internetinio puslapio naudojimu;
 • Kiti duomenys, susiję su klientų apklausomis, mūsų ar kitų susijusių šalių organizuojamais renginiais bei mokymais.
 • Duomenys, surinkti naudojant mūsų internetinės svetainės paslaugas (pvz., slapukus);
 • Kiti duomenys, kuriais aktyviai dalinatės per mūsų internetinį puslapį.

Šiuos duomenis galite pateikti tiesiogiai jūs, jie gali būti renkami tiesiogiai iš verslo partnerių (pvz., sveikatos priežiūros įmonių kontaktinės informacijos skiltis) ar kitų trečiųjų šalių. Duomenys, kuriuos renkame iš jūsų, gaunami iš įvairių kanalų, pvz., kai susisiekiama su mumis asmeniškai, perkant mūsų produktus ar paslaugas, užsisakant mūsų naujienlaiškį, registruojantis į mūsų kursus ar renginius arba dalyvaujant bet kuriuose mūsų konkursuose.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO PERIODAS

Jūsų asmens duomenis saugosime tik tiek, kiek būtina šiame dokumente apie privatumą aprašytiems tikslams įgyvendinti ir laikytis privalomų teisės aktų, pavyzdžiui, apskaitos reikalavimų. Paprastai atitinkamus asmens duomenis tvarkome santykių su klientu laikotarpiu ir iš anksto nustatytą laikotarpį po santykių pabaigos.

Siekiame užtikrinti, kad mūsų tvarkomi asmens duomenys būtų atnaujinti ir teisingi. Tam tikromis aplinkybėmis galime anonimizuoti asmens duomenis, pvz. statistiniais tikslais.

DUOMENŲ PERDAVIMAS IR TVARKYMAS UŽ ES/EEE

Kadangi Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ priklauso „Planmeca” įmonių grupei, dėl techninių bei veiklos reikalavimų galime tvarkyti asmens duomenis už Europos Sąjungos ir (arba) Europos ekonominės erdvės ribų. Jei asmens duomenis perduodame už ES/EEE ribų, perdavimas vykdomas laikantis atitinkamų perdavimo mechanizmų, pavyzdžiui, naudojant standartines duomenų apsaugos sąlygas.

Mes galime dalytis asmens duomenimis su savo grupės įmonėmis ir regioniniais platintojais bei tiekėjais. Kai kuriais atvejais mes taip pat galime dalytis asmens duomenimis su atitinkamais ir įgaliotais trečiųjų šalių gavėjais, kai teikiame jums paslaugas. Taip pat galime perduoti asmens duomenis savo subrangovams, kurie tvarko duomenis mūsų vardu pvz. IT kūrimas, talpinimas ir priežiūra. Su vyriausybinėmis institucijomis informacija dalijamės tik tada, kai to reikalaujama, kad būtų laikomasi teisinių ar įstatymų reikalavimų.

APDOROJAMŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGUMAS

Mes taikome tinkamas organizacines, technines ir fizines apsaugos priemones, skirtas apsaugoti pateiktus asmens duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, naudojimo, atskleidimo arba prieigos prie jos. Tik įgalioti asmenys turi prieigą prie mūsų saugomų asmens duomenų, o prieiga yra griežtai saugoma. Reikalaujame, kad visi darbuotojai, turintys prieigą prie bet kokių asmens duomenų, juos tvarkytų griežtai konfidencialiai.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TEISĖS

Pagal galiojančius duomenų apsaugos teisės aktus jūs galite turėti teisę:

 • Prašyti prieigos prie mūsų turimų asmens duomenų apie jus;
 • Reikalauti, kad ištaisytume visus mūsų turimų asmens duomenų netikslumus;
 • Bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, jei jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu;
 • Susiklosčius tam tikromis aplinkybėmis prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų perduoti trečiajai šaliai;
 • Susiklosčius tam tikromis aplinkybėmis prašyti ištrinti arba apriboti duomenų tvarkymą arba prieštarauti duomenų tvarkymui.

Taip pat galite turėti teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais.

Jei norite pasinaudoti bet kuria iš aukščiau išvardytų teisių, galite pateikti mums savo prašymą atsiųsdami el. laišką adresu dpo@planmeca.com

SLAPUKAI

KAS YRA SLAPUKAI?

Įmonė Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ savo svetainėse naudoja slapukus. Slapukai (angl. cookies) yra maži tekstiniai failai, kuriuos jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje išsaugo jūsų naršyklė (pvz. Google Chrome ar Safari) kai tik lankotės internetiniame puslapyje. Jie įgalina pagrindines svetainės funkcijas, leidžia prisiminti jūsų informaciją ir nuostatas, kai grįžtate į svetainę, ir rinkti informaciją apie tai, kaip jūs sąveikaujate su svetaine statistikos ir rinkodaros tikslais. Duomenys saugomi slapukų faile, kurį svetainė gali ir skaityti, ir rašyti, todėl svetainė gali įsiminti informaciją, kad patirtis būtų patogesnė ir labiau suasmeninta. Slapukai nėra virusų nešėjai ir negali sunaikinti kitos jūsų kompiuteryje saugomos informacijos.

KODĖL ĮMONĖ LIETUVOS IR SUOMIJOS UAB „PLANDENT“ NAUDOJA SLAPUKUS?

Slapukai mums reikalingi norint užtikrinti tinkamą interneto svetainės veikimą; užtikrinti optimalų interneto svetainės greitį ir saugumą, sužinoti interneto svetainės lankomumą, analizuoti interneto svetainės lankytojų srautus (apsilankymo datą ir laiką, naudojamas naršykles, įrenginių rūšis ir jų ekrano dydžius) ir tokiu būdu nuolat tobulinti interneto svetainę, kad būtų geriau patenkinti jūsų poreikiai.

Įmonės Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent“ svetainėje naudojami tam tikri būtini slapukai techninėms ir saugos funkcijoms bei pagrindinėms svetainių funkcijoms užtikrinti. Jie vadinami „griežtai būtinais slapukais“ ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos. Jų išjungti negalima.

Be to, gavusi jūsų sutikimą, Lietuvos ir Suomijos UAB „Plandent taip pat gali naudoti kitus slapukus, pvz.:

 • Siūlykite suasmeninimą ir funkcijas, kad naudotojo patirtis būtų geresnė ir labiau pritaikyta
 • Renkite anoniminę statistiką
 • Išanalizuokite, kaip svetainė naudojama siekiant pagerinti jos veikimą ir turinį
 • Sukurkite lankytojų profilius rinkodaros tikslais
 • Pasiūlykite bendrinimo socialiniuose tinkluose įrankius.

Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negalėti naudotis visais interneto svetainės funkcionalumais.

KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJA ĮMONĖ LIETUVOS IR SUOMIJOS UAB „PLANDENT“?

Žemiau pateikiami slapukų tipai, kuriuos galime naudoti savo svetainėse:

a) Griežtai būtini slapukai

Šie naudojami slapukai yra būtini dėl techninių svetainės galimybių, svetainės greičio ir saugumo ir jie negali būti išjungiami. Šie slapukai nesaugoja jokios asmeninės informacijos. Jų išjungti negalima.

b) Našumo slapukai

Šie naudojami slapukai suteikia galimybę skaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius ir taip mes galime įvertinti ir gerinti svetainės našumą. Jie padeda sužinoti, kurie puslapiai yra populiariausi, o kurie mažiausiai populiarūs, ir stebėti, kaip lankytojai juda svetainėje. Visa šiais slapukais surinkta informacija apibendrinama, todėl yra anonimiška. Jei jūs nenorite leisti šių slapukų, mes nežinosime kaip jūs sąveikaujate su svetaine.

c) Funkciniai slapukai

Šie naudojami slapukai leidžia mums patobulinti tam tikras svetainės funkcijas ir jas suasmeninti. Tai reiškia, kad dėl šių funkcinių slapukų mūsų svetainė įsimena informaciją, nuo kurios priklauso svetainės veikimas ir išvaizda. Pvz. jūsų pasirinkta kalba arba regionas, kuriame esate. Šie slapukai nustatomi mūsų arba trečiųjų šalių programinės įrangos pagalba. Jei jūs nenorite leisti šių slapukų, tam tikros svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti.

d) Rinkodaros slapukai

Šie naudojami slapukai gali būti užstatyti mūsų svetainėje rinkodaros partnerių. Jie skirti mūsų svetainės lankytojus taip pat stebėti daugelyje kitų trečiųjų šalių svetainių (pvz. Google, Facebook, Instagram ir pan.). Tuo siekiama rodyti atskiram naudotojui pritaikytus ir jį dominančius skelbimus. Pavyzdžiui gali rodyti tik jums aktualius produktus, akcijas ar reklamas jų nedublikuojant. Šie slapukai nesaugoja asmeninės informacijos, tačiau saugoja jūsų, kaip vartotojo, naršymo istoriją kitose naršyklėse. Jei jūs nenorite leisti šių slapukų, jūs galite matyti visa reklamuojamą informaciją, neatsižvelgiant į jūsų poreikius.

e) Socialinių tinklų slapukai

Šie naudojami slapukai yra užstatyti mūsų naudojamų socialinių tinklų, kurių nuorodas esame įkėlę į savo puslapį tam, kad galėtumėte dalintis aktualia informacija su jūsų draugais arba kitomis platformomis. Jais galima stebėti jūsų naršyklę kitose svetainėse ir sudaryti jūsų pomėgių profilį. Tai gali paveikti kitose lankomose svetainėse matomus pranešimus ir turinį. Jei neleisite šių slapukų, gali būti, kad negalėsite naudoti ar peržiūrėti šių dalijimosi įrankių.

KAIP GALITE KONTROLIUOTI MŪSŲ NAUDOJAMUS SLAPUKUS?

Galite pasirinkti, kuriuos slapukus galime naudoti tinkindami savo slapukų nuostatas svetainėje. Galite pasirinkti priimti visus slapukus arba pasirinkti, kokių tipų slapukus norite priimti ar atmesti. Atminkite, kad griežtai būtinų slapukų negalima išjungti.

Taip pat galite ištrinti arba blokuoti slapukus naudodami savo naršyklės nustatymus. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukonfigūruoti naršyklę, žr. naršyklės kūrėjo nustatymų informaciją.

Jei naudojate skirtingus įrenginius norėdami pasiekti mūsų svetaines, turėsite užtikrinti, kad kiekviena naršyklė kiekviename įrenginyje būtų nustatyta pagal jūsų slapukų nuostatas.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jei turite klausimų, susijusių su šia privatumo politika, ar jei įtariate, kad buvo padaryti pažeidimai, arba norite su mumis susisiekti dėl priežasčių, nurodytų šioje privatumo politikoje, susisiekite su mumis el. paštu dpo@planmeca.com.

Atkreipiame dėmesį, kad privatumo politikos sąlygos gali keistis. Tokiais atvejais nauja versija bus paskelbta įmonės tinklalapyje. Todėl turėtumėte reguliariai peržiūrėti šias sąlygas, kad įsitikintumėte, ar esate patenkinti pakeitimais. Tačiau dėl esminių pakeitimų mes atsiųsime jums el. laišką, jei davėte mums savo el. pašto adresą.

Šis dokumentas atnaujintas 2023 m. sausio 19 d.